Begeleiding in de zorg

Begeleiding is één van mijn hoofdactiviteiten en wel op twee deelgebieden:

Begeleiding is voor mij het bewustzijn vergroten door reflectie. Reflectie bereik ik door het stellen van vragen. De antwoorden leiden tot externalisatie en uiteindelijk tot inzicht, hoe iemand denkt en doet en wat dit betekent in relaties . Het heden maar ook het verleden, intergenerationele patronen, de opvoeding en ontwikkeling krijgen in deze reflecties een plaats. Reflectie geeft inzicht in patronen en overtuigingen die belemmerend kunnen werken in het dagelijks leven. Is het zo zoals het is?

Na de herkenning begint het zoeken naar de balans en het verdragen van gevoelens en emoties. Wat zijn de barrières en wat staat in de weg?

Heelheid ontstaat door het erkennen van oude patronen en het toelaten van nieuwe patronen. De nieuwe ervaring ruimte durven geven en oude strategieën loslaten, zonder angst. Dit is een lange weg, waarin relaties centraal staan en waarbij de begeleiding zal leiden tot inzicht en (zelf)kennis. Uiteindelijk maak de cliënt de keuzes, bepaalt de richting die de verbetering geeft.

Sterk worden in relaties in eigen kracht kan door bewustwording van eigen kwaliteiten, dit geeft validatie en zelfafbakening. Deze kwaliteiten bouwt de cliënt uit en gebruikt ze om te leven met de zwakheden die iedereen heeft en die er mogen zijn.

Ziektebegeleiding

Oncologie consultant

logo Care for CancerAls oncologieverpleegkundige ben ik werkzaam als care consultant bij de stichting Care for cancer voor individuele coaching en begeleiding aan de zorgvrager met kanker.

Oncologische thuiszorg

Zelfmanagement

Mijn kwaliteit bestaat uit gesprekstechnieken, voorlichtingsvaardigheden en psychosociale begeleiding volgens de contextuele benadering. Deze begeleiding geef ik vanuit de contextuele bendering. Het liefdevolle netwerk van de client speelt een belangrijke rol in het ziekteproces. Begeleiding van de partner en het gezin is even belangrijk als de begeleiding van de client die geraakt is door kanker. Er ontstaat namelijk een herverdeling van zorg geven en zorg ontvangen in relaties en in het gezin. Iedereen is geraakt door de diagnose. Het in dialoog blijven met elkaar zorgt voor verbondenheid en zingeving. Hierin wil ik graag een familie of gezin tot steun zijn.

Kennis van de curatieve en palliatieve behandelingsmogelijkheden is een onderdeel van mijn werk. Uiteindelijke draait het om de kwaliteit van leven.

De volgende onderwerpen kunnen aan de orde komen,

  • Ziekte, relatie, werk en gezin;
  • Krachten hervinden;
  • Autonomie versterken;
  • Herverdeling van rollen binnen het gezin;
  • Hoe staat de ziekte in relatie met intimiteit, seksualiteit en relatie?;
  • Bij ziekte komt er een derde persoon in het spel waar je beiden mee moet dealen, maar hoe?
Verlies- en rouwbegeleiding

Verdriet, rouw en melancholie zijn soms de enige uiting van iemands gehechtheid aan wat verloren is.
Als je iemand dit ontneemt, ontneem je elke menselijke waardigheid

Patricia de Martelaere

Cliënten kunnen bij mij terecht voor begeleiding op het gebied van:

  • Verlies en verdriet
  • Rouwbegeleiding

Bij de begeleiding is het hervinden van de eigen verbinding met het leven en de persoonlijke levenskwaliteiten door de cliënt mijn uitgangspunt. De uitdaging daarbij is om steeds te zoeken naar de balans tussen draagkracht, draaglast en draagvlak.

Tijdens de begeleiding is er veel aandacht voor het doorvoelen van de pijn die geleden is. Door de wonden vanuit het verleden te durven zien, door erover te praten en de pijn in de ogen kijken wordt het voor de cliënt mogelijk het verdriet te verdragen en een plaats in het leven te geven. Dit opent de weg om het rouwen, de verwerking en uiteindelijk het helen, het leven met de rouw te leven. Onze verliezen tekenen ons leven en geven betekenis aan wie we zijn.
Rouwen is arbeid verrichten, een actief proces.

een mens is een zachte machine
Een ingewikkeld liefje
Verzilver zijn statiefje..
leid hem in een vitrine
doe bij hem een lichtje aan
Loop zachtjes om hem heen en ga elders wenen,
maar laat hem staan

Leo Vroman

Fragment uit "mens"

Arrien van Prooijen de Jong MCH. Contextuele hulpverlener

T. 0634540749
E. info@arrienvanprooijen.nl Over Arrien van Prooijen

BIG registratienummer Verpleegkundige: 19047698430LinkedIn Profiel Arrien van Prooijen Arrien van Prooijen