Wie is Arrien van Prooijen de Jong

Sinds 1988 ben ik werkzaam in de gezondheidszorg als specialistisch verpleegkundige en docent verpleegkunde in diverse vakgebieden, waaronder de oncologische verpleegkunde en spoedeisende hulp.

Naast medische kennis in deze vakgebieden heb ik zicht op processen die zich afspelen binnen de verpleegkunde en de verschillende zorggebieden. Ik ben auteur van twee studieboeken die sinds 1999 gebruikt worden in vakopleidingen tot verpleegkundige en/of verzorgende.

Na mijn lerarenopleiding heb ik veel onderwijskundige activiteiten ontwikkeld. Kennis delen is belangrijk bij het professioneel uitoefenen van het vak verpleegkunde. Het werken met groepen vind ik daarbij erg inspirerend. Leren van en met elkaar geeft meerwaarde in groepsprocessen. Om die meerwaarde maximaal te benutten besteed ik in het contact met studenten veel aandacht aan zelfreflectie, erkenning en waardering. Mensen bewust maken van hun kwaliteiten motiveert hen en verhoogt de kwaliteit van zorg.

In 2016 heb ik een Mastergraad behaald in de contextuele benadering. Deze Mastergraad heeft veel inzicht gegeven in psychologische sociologische processen naast kennis over ethiek en filosofie. Ik heb mijn Masteronderzoek gedaan over de rol van de contextuele benadering bij de begeleiding van gezinnen m et kanker. Vervolgens heb ik een tweejarige specialisatie gedaan voor de bevoegdheid van contextueel therapeut. Na een periode van vier jaar leertherapie ben ik geregistreerd contextueel therapeut. Momenteel volg ik een specialisatie voor rouw en verlies therapeut aan de universiteit te Leuven.
Link: https://www.upckuleuven.be/nl/agenda/therapeutisch-werken-met-verlies-en-rouw-een-systemisch-perspectief.

Mijn levenshouding

Iedere dag leef ik in de wetenschap dat elk moment een geschenk is en ik streef naar continue groei en ontwikkeling. Ik ben humoristisch, relativerend, inspirerend soms confronterend en enthousiast in alles wat ik doe.

Leven bestaat uit vreugde en verdriet. Lijden is onlosmakelijk verbonden met het leven. We mogen leven met winst en verlies, met gezondheid en ziekte, met rijkdom en armoede. De geleden verliezen tekenen ons in wie we zijn.

Vragen? Neem contact op.


Arrien van Prooijen de Jong MCH. Contextuele hulpverlener

T. 0634540749
E. info@arrienvanprooijen.nl Over Arrien van Prooijen

BIG registratienummer Verpleegkundige: 19047698430LinkedIn Profiel Arrien van Prooijen Arrien van Prooijen